09 Rapport FS226.001 Emnekombinasjon

Denne rapporten lister opp alle emnekombinasjoner fordelt på et studieprogram, eller alle kombinasjoner under en bestemt emnekombinasjon. Rapporten ligger også som hurtigvalg i Emnekombinasjon samlebilde.

FS226.001 - Emnekombinasjon
FS226.001 - Emnekombinasjon

Utplukk

Hvis du angir et studieprogram, viser rapporten hele emnekombinasjonshierarkiet. Hvis du angir en emnekombinasjon, vises denne emnekombinsjonen og alle underliggende emnekombinasjoner i hierarkiet.

For studenter med starttermin: Dersom du ikke angir noen år-termin, tar rapporten med alle emnekombinasjoner. Hvis du angir år-termin, tar rapporten med emnekombinasjoner som er gyldige i den år-terminen.

Visning

For hver rad viser rapporten kode, navn, valgstatus, fra- og til-termin, vekting for emner og vektingskrav for emnekombinasjoner. Dersom det er angitt en fargekode på emnekombinasjonen i Emnekombinasjon samlebilde (ble tidligere brukt for fremvisning av utdanningsplan i Studentweb 2), vises den som bakgrunnsfarge på navnet på emnekombinasjonen.

Kravfordelt rapport

Du kan velge om utskriften skal være kravfordelt eller terminfordelt. Dersom du krysser av i dette feltet, får du en kravfordelt liste over emner og planelementer sortert etter emnevalgstatus innenfor hver emnekombinasjon. Dersom du ikke krysser av her, får du en terminfordelt liste over emner og planelementer for hver emnekombinasjon, sortert etter emnevalgstatus. Rapporten summerer vekting for hver gruppe.

Emneord: fs226.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 20. des. 2016 15:05