11 Rutine FS200.019 Endring av emnekombinasjonskode

Rutinen brukes til å endre emnekombinasjonskoder. 

FS200.019 Endring av emnekombinasjonskode

Rutinen har to felter:

Fra emnekombinasjon: Emnekombinasjonen som skal endres. Velges fra nedtrekksmeny.

Til emnekombinasjon: Den nye emnekombinasjonskoden som ønskes. Skrives inn som fritekst. 

Rutinen kan også brukes til å slå sammen to emnekombinasjoner. Kryss i så fall av for Slå sammen eksisterende emnekombinasjoner. De to emnekombinasjonene må ha samme navn for at rutinen skal kunne slå dem sammen.

Rapportvinduet lister opp alle tabeller hvor det er foretatt endringer. Den markerer antall rader under disse tabelllene som er endret og evt. antall rader som gjenstår.
 

Emneord: fs200.019
Publisert 16. aug. 2017 12:51 - Sist endret 16. aug. 2017 12:55