06 Emnekombinasjon samlebilde - Veivalg

I bildet Emnekombinasjon samlebilde (i øverste del av bildet) finnes det et felt som heter Veivalg. J i dette feltet angir at emnekombinasjonen inneholder veivalg.

I undervinduet Veivalg angir du perioden for når studentene på et gitt kull på et studieprogram kan foreta dette veivalget.

Underbilde Veivalg
Underbilde Veivalg

Hvis studentene f.eks. skal velge fagretning/fordypning i 3. studieår er det sannsynlig at de ikke skal velge mellom disse før de har kommet et stykke ut i studiet. Du angir perioden veivalget kan foretas i ved å registrere datoer i feltene Start dato og Frist dato.

Et veivalg kan gjenbrukes under flere studieprogram.

Emneord: emnekombinasjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 1. aug. 2018 15:18