05 Emnekombinasjon samlebilde - Frie emnevalg

Har du i øvre del av Emnekombinasjon samlebilde satt J i feltet Frie emnevalg, kan du i dette underbildet legge inn eventuelle begrensninger for hvilke emner studentene skal kunne velge mellom. Uten disse begrensningene vil studenten kunne velge fritt blant alle institusjonens emner, kun begrenset av evt. forkunnskapskrav til emnet.

Underbilde Frie emnevalg
Underbilde Frie emnevalg

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Sted Begrenser utplukket av emner til et gitt sted.
Fag Begrenser utplukket av emner til et gitt fag.
Studienivåintervall Begrenser utplukket av emner til et gitt studienivåintervall.
Studierettkrav Verdien J vil medføre at studenten bare kan velge blant emner som er knyttet til studentens studieprogram i Emne samlebilde, underbilde Studieprogram. Verdien N vil medføre at studenten får melde seg til emner uavhengig av om emnet har studierettkrav eller ikke.
Emnekategori En kategori som velges her vil telle som default emnekategori for de emnene som velges under frie emnevalg.
Gjelder kun studenter med startperiode Begrensningene gjelder kun for studenter med gitt startperiode. Du kan legge inn alternative krav (flere rader i underbildet) og emnene studentene velger må tilfredstille minst ett av kravene. I Studentweb får studentene ikke lov til å velge emner utenfor det som er angitt.
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når innstillingene ble lagt til
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring av innstillingene
Emneord: emnekombinasjon
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 7. feb. 2017 10:20