02 Rapport FS226.002 Emnekjeder

Rapporten skriver ut de emnekjeder som faller inn under (eies av) det oppgitte stedet med emnekjedekode og navn, eiersted, vekting og studienivå. For hver forekomst oppgis innholdet av emner og eventuelle emnesamlinger i egne undertabeller.


FS226.002 Emnekjeder

Rapporten kan kjøres med to utplukk: sted eller emne.

Den kan filtreres på kjedebruk.

Emneord: fs226.002
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:38