01 Bilde Emnekjede

Emnekjeder er forskjellige typer regler som kobler sammen forskjellige emner og/eller emnesamlinger.

Øvre del

Emnekjede
Emnekjede
Feltnavn Beskrivelse
Emnekjedekode og Emnekjedenavn Emnekjeden defineres først med en kode og et navn. Det kan være lurt å la kodene til de berørte emnene være en del av emnekjedenavnet, for å gjøre det lettere å søke det frem.
Sted fagansvarlig Som med emner, skal fagansvarlig sted for emnekjeden registreres med stedkode.
Studienivå Oppgi studienivå for emnekjeden. Dette bør så langt det lar seg gjøre tilsvare studienivået på de emner som inngår i emnekjeden.
Kjedebruk Oppgi hva slags type emnekjede dette er. 
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse av emnekjeden
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring av emnekjeden (øvre del av bildet)

Det finnes tre typer emnekjeder i FS:

  • Ekvivalens (kjedebruk EKV): Denne opprettes når et antall emner anses for å være ekvivalente i forbindelse med kontroll av  forkunnskapskrav og i utdanningsplaner.

  • Tregangersregel (kjedebruk TREGANG): Denne opprettes for emner som omfattes av den samme tregangersregel i forbindelse med vurdering. For mer informasjon om tregangersregler, se dokumenatasjonen for Emne samlebilde.

  • Karakterfordeling (kjedebruk KARFORD): Denne opprettes når flere emner skal inngå i beregningen av karakterfordeling som vises på karakterutskriften

Dersom en gruppe emner skal omfattes av mer enn én av disse typene, må det lages separate emnekjeder for hver type.

Når emner er ekvivalente (kjedebruk EKV) kommer det opp et hurtigvalg for Generer vektingsreduksjonsregel. Denne funksjonen kan generere vektingsreduksjon med full vektingsoverlapp, for en emnekjede med to emner. Den håndterer kun emnekjeder som inneholder to emner. Dersom antall emner i Emne som inngår er tre eller flere, så må du i bildet Vektingsreduksjonsregel generere alle kombinasjoner av reduksjonsregler innenfor denne gruppen av emner.

Nedre del

Feltnavn Beskrivelse
Emne som inngår og Emnesamling som inngår Angir emner og evt. emnesamlinger som inngår i en emnekjede. Emnesamlinger er kun aktuelt å angi for emnekjeder av typen ekvivalens.
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når emnet eller emnesamlingen ble lagt til i emnekjeden
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring på emnet eller emnesamlingen i emnekjeden

Søkemodus

Emnekjede – søkemodus
Emnekjede – søkemodus

Emnekjedebildet har et søkefelt Emne - søk, der du kan søke på emner som inngår i emnesamlingen.

 

Emneord: emnekjede
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2017 12:29