01 Rapport FS245.001 Kvalifikasjonstabell

Kvalifikasjonene som tilhører en institusjon eller en enhet kan listes ut ved hjelp av rapporten FS245.001 Kvalifikasjonstabell .

Rapporten bestilles ved at man oppgir Sted-koden for den institusjonen eller det fakultetet som er ansvarlig for de kvalifikasjonene man ønsker listet ut.


FS245.001 Kvalifikasjonstabell

Foruten kode og navn på kvalifikasjonene skriver rapporten ut stedkoden for den faglig ansvarlige enheten, karakterreglene og studienivået, hvilken periode den ble tildelt i, og til slutt normert studietid for kvalifikasjonene.

Se dokumentasjon for Kvalifikasjonsmodulen for øvrig informasjon om kvalifikasjoner og grader.

Emneord: fs245.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 14:43