10.2 Bestillinger på Studentweb

Bestilling er et eget menypunkt fra hovedmenyen på Studentweb. Hvis modulvalget BESTILLING er aktivt, vil denne være tilgjengelig for studenten.

Det er også en direkte link til bestilling av karakterutskrift (papir) på siden Resultater. Dette er egentlig en link til gammel løsning for bestillinger før det fantes en egen modul for dette i Studentweb. Men denne linken fungerer nå på samme måte som andre bestillinger.

 

 

På siden kan studentene bestille:

  • Semesterkvittering på papir
  • Karakterutskrift på papir
  • Digitalt signert karakterutskrift (ikke i prod. ennå)

I tillegg kan du opprette lokale bestillingstyper som vil være tilgjengelig for studenten.

 

Semesterkvittering

Bestilling av semesterkvittering på papir gjelder for inneværende registreringstermin. Det er krav om at studenten må ha betalt semesteravgift og være semesterregistrert for denne terminen før semesterkvittering kan bestilles. Hvis enten betaling eller registrering står med N i registerkort, vil det ikke være mulig for studenten å opprette en bestilling av semesterkvittering. Studenten får beskjed om hvorfor bestilling ikke kan opprettes.

Etter å ha klikket på knappen "Bestill", kommer dialogen for bestilling. Studenten velger hvilken målform eller hvilket språk (hvis mulig) kvitteringen skal sendes på. I tillegg velger studenten om kvitteringen skal sendes til semesteradresse eller hjemmeadresse.

 

 

Studenten får en kvitteringstekst på siden om at bestillingen er sendt etter å ha trykket på den grønne "Bestill"-knappen. På hovesiden for Bestillinger vil studenten kunne se bestillingen med de valg som er gjort. Studenten kan også redigere eller trekke den helt frem til den er effektuert fra institusjonen sin side. Med redigering, betyr det at studenten kan endre både språkvalg og adresse.

 

 

Karakterutskrift (papir)

Bestilling av karakterutskrift på papir fungerer i hovedtrekk på samme måte som med semesterkvittering. Men det er ikke noe krav om fullført betaling eller registrering før bestillingen kan foretas. Den eneste kontrollen som gjøres, er mot antall dager som er gått siden forrige bestilling, dersom det er satt en verdi på bestillingstypen for antall dager som gå før ny bestilling. Studenten kan også gjøre noen flere valg med selve bestillingen.

Studenten kan velge blant følgende sorteringer av resultatene:

  • Om de skal sorteres kronologisk
  • Om de skal grupperes etter fag
  • Om de skal grupperes etter utdanningsplan, og i så fall hvilken

Studenten kan også krysse av for om karakterutskriften ikke skal sendes før sensuren foreligger i et eller flere emner hvor studenten er vurderingsmeldt, men hvor resultat ennå ikke foreligger.

 

 

Bestillingen av karakterutskrift kan også endres eller trekkes frem til den er effektuert.

 

Karakterutskrift (digitalt signert)

Studenten kan bestille en digital signert karakterutskrift som blir lastet opp på Studentweb i form av en PDF-fil.

PDF-en genereres ikke umiddelbart på skjerm, pga køordning ved webtjenesten, og blir lagt i studentens dokumentarkiv når den er generert.
På bestillingssiden får studenten beskjed om at det kan ta opptil xx antall minutter å lage karakterutskriften.

Bestillingen oppdateres som produsert når karakterutskrift er opprettet i dokumentarkivet.

Det er færre valg for studenten å gjøre for denne bestillingstypen enn ved karakterutskrift på papir. Valg av adresse er ikke er nødvendig. Sperre mot generering av utskrift før sensur foreligger i enkelte emner er heller ikke praktisk mulig for denne varianten.

Studenten kan ikke endre eller trekke bestillingen, da den effektueres ganske umiddelbart etter at bestillingen er gjort.

Bestillingstypen KARUTDIG må være aktivert for å ta i bruk denne. 

Merk at karantenefeltet (antall dager før stud. kan legge inn ny bestilling) ikke har noen innvirkning på denne bestillingstypen. Fordi alt gjøres automatisk, er det ikke lagt opp til begrensninger her.

 

Publisert 21. feb. 2017 09:32 - Sist endret 11. okt. 2017 09:10