02 Vilkår for bruk

Du må akseptere vilkårene for bruk i dét du logger deg på appen: 

"Appen vil vise informasjon om navn, studiested og om du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg. Appen vil også vise bilde av deg som institusjonen har tatt i bruk for studentkort. Appen fungerer som studentbevis bland annet hos studentsamskipnader og kollektivtransportsekslaker i Norge. Hvis appen ikke viser bilde av deg, må du ta men annen gyldig legitimasjon med bilde.

Ved førstegangsbruk må appen være koblet til internett for å kunne laste ned informasjon.

Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen og du trenger ikke være online for å bruke appen.

Skulle telefonen gå tom for strøm eller av andre grunner ikke fungere, må du bevise studentstatus med semesterkvittering og gyldig legitimasjon. 

Institusjonen tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende. For mer informasjon, se fellesstudentsystem.no/studentbevis."

Publisert 1. nov. 2016 12:34 - Sist endret 10. okt. 2017 15:54