01 Nødvendige registreringer

Bekrefte utdanningsplan

Studenter som ønsker å benytte appen må være semesterregistrert (noen institusjoner gjør dette på vegne av studentene). I FS ser man dette i studentens Registerkort, i feltet Registrering OK: J.

Betale semesteravgift

Betalt semesteravgift er en forutsetning for at appen skal vise gyldig semesterkvittering. I FS ser man dette i studentens Registerkort, i feltet Betaling OK: J. 

Betalingsformen EKSTERN

Studenter som studerer ved flere utdanningsinstitusjoner, og som kun har betalt ved en av dem, anbefales å logge på i appen med den institusjonen de har betalt semesteravgift ved. Dette da de færreste institusjoner gir semesterkvittering til studenter med betalingsformen EKSTERN.

Feidebruker

Studenter som skal benytte appen må være registrert med en Feide-bruker.

Brukernavnet må være overført fra institusjonens brukersystem, som oppretter brukernavn, til Person/student i FS.

Aktivere brukerkonto

Ved noen institusjoner må nye studenter selv aktivere en bruker/IT-konto ved sitt studiested. Ved disse institusjonene må studentene gjøre dette før appen kan tas i bruk.

Vente

Det kan ta 3-5 dager fra semesteravgiften blir betalt til den blir registrert i FS.

Det tar normalt 1 dag fra studentene aktiverer sin bruker/IT-konto til de kan logge seg på appen.

Publisert 9. sep. 2016 10:39 - Sist endret 17. feb. 2017 12:46