01 Dataporten

Dataporten er en tjeneste som tilbys fra UNINETT. Les mer om Dataporten og priser på UNINETT sine nettsider.

Pålogging i studentbevis-appen skjer gjennom Dataporten. Bruk av appen forutsetter derfor at institusjonene har en avtale med UNINETT om å bruke Dataporten.

  1. Hvordan koble institusjonen til Dataporten?

Bestilling av Dataporten gjøres på følgende måte:

Informasjon om teknisk oppkobling av Dataporten.

  1. Gi beskjed til Unit om at din institusjon ønsker å ta i bruk studentbevis-appen

Så fort institusjonen er koblet opp mot Dataporten, kan du sende en e-post til studentbevis@unit.no med beskjed om at din institusjon ønsker å ta i bruk studentbevis-appen. Unit vil da gi institusjonen tilgang til å godkjenne appen i Dataporten.

  1. Åpne for bruk av studentbevis-appen

Når du mottar bekreftelse fra Unit på at appen er gjort tilgjengelig for institusjonen i Dataporten, må Dataporten-administrator ved institusjonen godkjenne at studentbevis-appen kan hente ut informasjon om studentens semesterregistrering fra FS.

Foreløpig gjenbruker Dataporten de samme administratorene som er registrert i Feide. Institusjonen kan selv oppdatere og legge til flere administratorer om ønskelig i Feides kundeportal.

Godkjenning gis av administrator i Dataporten Dashboard:

  • Logg inn: https://dashboard.dataporten.no

  • Velg fanen med navn på din virksomhet.

  • Gå ned til en boks med overskrift «Tilgang til datakilder»

  • Velg «Kontroller tilgang til datakilder (API-er)»

  • Finn «Client logo Studentbevis», og kryss av i «Accept»-feltet ved siden av API’et som heter «Semesterregistreringsdata»:

  1. Velg «privat bruk» eller «virksomhetsbasert bruk»

Units vurdering er at institusjonens plikter som behandlingsansvarlig for personopplysninger i FS, vil være bedre ivaretatt dersom det velges virksomhetsbestemt bruk.

  • Virksomhetsbestemt bruk velges ved at administrator for institusjonen markerer studentbevis-appen som virksomhetsbestemt i Dataporten Dashboard (Manage mandatory applications).

Studentene vil da ikke få opp siden med samtykke-erklæring ved pålogging i studentbevis-appen.

Publisert 9. sep. 2016 10:24 - Sist endret 19. feb. 2019 11:09