01 Hva må institusjonene gjøre for å kunne ta i bruk avppen?