Veiledning i feilsøking for FS-kontakter og IT-personell

Generelle tips

 • Be studenten logge seg ut og så logge på igjen.
 • Be studenten avinnstallere appen og laste den ned på nytt.

Studenten får meldingen "Brukernavnet ditt er ikke registrert" ved pålogging

 • Har studenten valgt riktig institusjon ved pålogging?
 • Har studenten aktivert sin brukerkonto? (Ved noen institusjoner må nye studenter selv aktivere en bruker/IT-konto ved sitt studiested. Ved disse institusjonene må studentene gjøre dette før appen kan tas i bruk. Det tar normalt 1 dag fra studentene aktiverer sin bruker/IT-konto til de kan logge seg på appen).
 • Har studenten en aktiv Feide-konto? (Be ev. studenten logge seg på https://innsyn.feide.no. Hvis han/hun kommer inn her er kontoen aktiv).
 • Er Feide-brukernavnet registrert i FS i bildet Person / Student, feltet BRUKERNAVN? (Sjekk ev. Person- og opptaksloggen (Person/Personbilder/Person- og opptakslogg) for å se om det nylig har blitt gjort noen endringer rundt registrering av brukernavn).
 • Er Feide-brukernavnet registrert i Feide med noen store bokstaver? Hvis brukernavnet er registrert med noen store bokstaver vil ikke appen takle dette (Det jobbes med en fix for dette). Be ev. studentene logge seg på https://innsyn.feide.no med brukernavnet som er registrert i FS. Be vedkommende sjekke hva som er registrert under Personlig ID hos organisasjonen.
 • Finnes det flere studenter med samme brukernavn i databasen? Hvis det er flere studenter med samme brukernavn vil ikke appen vite hvilken av de to studentene det er ønskelig å hente informasjon på. (Åpne FS og bildet Person / Student. Skriv inn brukernavnet i feltet "Brukernavn" og og trykk enter. Velg pilene for å bla mellom alle treff).

Studenten får opp "INGEN GYLDIG KVITTERING" inne i appen

 • Sjekk studentens registerkort i FS: er det J i feltene STATUS_BET_OK og STATUS_REG_OK for aktuelt semester? (Det kan ta 3-5 dager fra semesteravgiften blir betalt til den blir registrert i FS.)
 • Gir betalingsformen rett på semesterkvittering? (Åpne studentens registerkort i FS og dobbeltklikk i feltet Betaling/Form).
  Det er institusjonenes avhukinger i bildet Betalingsform som styrer om studenter med ulike former for betaling skal få opp semesterkvittering eller ikke. De betalingsformene som har hake i feltet Semesterkvittering, skal også gi gyldig semesterkvittering i appen.
 • Gir registreringsformen rett på semesterkvittering? (Åpne studentens registerkort i FS og dobbeltklikk i feltet Registrering/Registreringsform).
  Det er institusjonenes avhukinger i bildet Registreringsform som styrer om studenter med ulike former for registrering skal få opp semesterkvittering eller ikke. De registreringsformene som har hake i feltet Semesterkvittering, skal også gi gyldig semesterkvittering i appen.
 • Be studenten logge seg ut og så logge på igjen.

Studenten får opp "Beklager. Vi har problemer med systemet. Prøv igjen senere" inne i appen

Denne meldingen vises bl.a. hvis man forsøker å oppdatere infoen i appen, men hvor appen ikke får kontakt med aktuell database.

 • Spør studenten om han logger seg på med riktig institusjon (Ifm en fusjon - og når fusjon av databasene er gjennomført - må studentene velge den nye institusjonen ved pålogging for at appen skal fungere).
 • Be studenten logge seg ut og så logge på igjen. Hvis dette ikke hjelper: be studenten forsøke igjen senere.
Publisert 21. aug. 2017 16:17 - Sist endret 22. feb. 2019 13:44