3.6 Lenke direkte inn til ferdig utfylt søknadsalternativ - "Dyplenking"

Om man fra egne websider ønsker å oppgi en lenke som fører søker til et ferdig utfylt opptak/søknadsalternativ, kan man dyplenke. Søker vil først komme inn i sin profil, og deretter tas direkte til utfylt søknad. Der det er svært mange til forveksling like søknadsalternativ kan dette være nyttig, f.ks utvekslingsopptak.

Lenken lages da på formen: https://fsweb-demo.uio.no/soknadsweb/login.jsf?inst=fsutv&opptak=MSLOK:2015:HØST&osp=185:4050

 

Merk at for søkere som allerede har søknad registerert, fungerer ikke denne lenken direkte; de kommer inn i "mine søkndaer" og må velge opptak på "vanlig" måte.

 

 

Publisert 19. apr. 2018 11:32 - Sist endret 23. apr. 2018 14:48