3.5 Logg

 

I mange tilfeller kan det være nyttig å se hva en søker har gjort på søknadsweb. Sentrale opplysninger om hva søkeren har gjort i søknadsweb logges i Søknadsweb - Transaksjonslogg, Modul Semesterregistrering.


Søknadsweb - Transaksjonslogg

I Person- og opptakslogg ser en mer detaljert hva som er gjort med de enkelte søknader og søknadsalternativer.


Person- og opptakslogg

Ved sletting av søknad logges: At den er slettet, med info om DokStatus, Status_Omslagsark, Status All utd, Vekting ønsket, Progresjon forventet.

Ved endring av søknad blir endringer i følgende kolonner logget: Status_All_Utd_Ved_Inst, TidligOpptakStatkode, Vektingxxxx_Onsket, Prosenttall_Progresjon, Kontaktadresse, Kontakttelefon

Ved sletting av søknadsalternativ logges: At den er slettet, med info om: Prioritet, Xstatus Spesvurd, Kvalifisert, Tilbudstatus, Svarstatus, Tilbudsgaranti-B

Ved endring av søknadsalternativ blir endringer i følgende kolonner logget: Prioritet, Status_Omslagsark_T_Mottatt, XStatuskode_SpesiellVurdering, SoknadStatKode, Status_Kvalifisert,Status_Kvalifisert_Beregnet, Dato_Sendt_Info, Tilbudsgarantikode_B, TilbudStatTypeKode, SvarStatKode_Svar_Pa_Tilbud, MottStatKode, Dato_Brev_Sendt, Tilbudsgarantikode_T, Status_TilleggsKrav_Oppfylt, AvslagsArsak

Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 26. apr. 2021 15:39