3.2 Tekster

Fra Søknadsweb versjon 2.0 er det flere tekster som er standardisert enn tidligere. Det ligger fremdeles mange tekskoder i FS-klienten som ikke lenger er i bruk. De aktuelle tekstene applikasjonen og e-post er beskrevet i kapitlene om stegprosessen.

Tekster hentes fra:

  • Opptak samlebilde
  • Opptkastudieprogram samlebilde
  • Semesterregistrering - Bilder - Webapplikasjon - Tekser
Publisert 20. juni 2017 13:07 - Sist endret 20. juni 2017 13:12