3.1 Overføring mellom FS og Søknadsweb

I likhet med andre webapplikasjoner ligger grunnlagsdata som Søknadsweb benytter, i egne databasetabeller. For at data skal kopieres fra det som er synlig og som man redigerer i FS-kliententen, og over til disse egne tabellene, må det kjøres en rutine.

Rutinen ligger i modul Semesterregistrering - Bilder - Webapplikajson - Initier kopieringsjobb.

Her setter man normalt opp jobb (trykk knappen Initier jobb) som går en gang i døgnet. Når man jobber med å sette opp et opptak, er det nødvendig å kunne gjøre dette fortløpende etterhvert som man endrer eller oppretter i FS; velg da 'Tvangskjør' for å få over data umiddelbart.

Alle data tilknyttet selve søknaden er "live" på søknadsweb. 

Merk at data tilknyttet silingsprosess krever at tvangskjøring utføres med det øverste valget - "All informasjon Studentweb 3, Søknadsweb og EVUweb"

Publisert 20. juni 2017 11:26 - Sist endret 20. juni 2017 11:27