3.1 Søketre

Alle opptak som skal vises på søknadsweb må ligge på en aktiv node i søketreet. Treet styrer visningen av siden "Velg opptak". En opptakstype kan ligge på flere grener i treet. Man kan bygge noder uten opptakstyper for å strukturere visningen. Designet på søknadsweb tilsier at det er mest oversiktlig å ikke ha mer en 2 nivåer i dybden.

Når datoene i 'Periode opptak' i opptak samlebilde er utløp, forsvinner opptaket fra visningen, så man behøver ikke å fjerne opptakstyper eller inaktivere en node for at kun aktuelle opptak skal vises fram

Publisert 27. juni 2017 12:15 - Sist endret 27. juni 2017 12:21