2.7 Mine søknader

Etter at stegprosessen er gjennomført, tas søker til siden Mine søknader. Ved neste pålogging kommer man også direkte til denne siden, og andre handlinger må velges fra Ny søkad, Endre søknad, Trekk søknad, Dokumenter eller Min profil.

På siden Mine søknader vises status for saksbehandling og mulighet til å avgi svar om tilbud eller venteliste.

Endre avgitt svar på søknaden

I opptak saklebilde er det mulig på angi en dato i feltet 'Svar kan endres til'. Når dato er satt, og den ikke er utløpt, kan søker selv endre svaret som opprinnelig ble avgitt. Det gjelder både tilbud og venteliste. Hvis dato ikke er satt, er det ikke mulig for søker å endre oprinnelig svar.

Ventelistenummer

Hvorvidt framvisning av ventelistenummer skal gjøres, angis for hvert enkelt søknadsalternativ. 

Dersom søker deltar i flere kvoter, er det (kun) høyeste nummer som vises.

 

Publisert 12. apr. 2018 14:41 - Sist endret 16. feb. 2021 09:38