2.6 Kvittering

Kvitterings siden viser en sammenfatning av valg søker har gjort, samt tekster og datoer fra Opptak samlebilde og tekstkoder.

Tekstkoder er de samme som vises i tidligere steg. Fra Opptak samlebilde vises feltene 'Kvitterinstekst - innledning' og 'Kvitteringstekst - avslutning. Tekstkoden LOKAL_DUA_INFO vises for de opptakstyper som har angitt at søker skal kunne angi førstegnagsvitnemål.

 

Kvittering på E-post

FS sender ut kvittering på epost ved oppretting, endring og sletting av søknad.

Avsender for e-post angis i opptak samlebilde. Dersom ingen adresse er oppgitt der, benyttes default-adresse fra systemverdiene

 

I kvitteringen  inkluderes også tekstkoder:

KM_SUBJ_NYREG| KM_SUBJ_ENDRING | KM_SUBJ_TRUKKET

KM_BODY_NYREG | KM_BODY_ENDRING | KM_BODY_TRUKKET

 

KM_BODY_SOKALT

KM_BODY_SOKALT_SPVALG

KM_BODY_SOKALT_JASVAR | KM_BODY_SOKALT_NEISVAR

 

KM_MERKNAD_INNLEDNING

 

KM_BODY_AVSLUTNING_OMPRI | KM_BODY_AVSL_TIDL_PUBL | KM_BODY_AVSLUTNING_PUBL

LOKAL_DUA_INFO

 

KM_BODY_AVSLUTNING

 

Publisert 19. juni 2017 14:21 - Sist endret 19. juni 2017 15:22