2.5 Dokumenter

Siden gjør det mulig å laste opp dokumenter og innhente resultater via Emrex. Dokumenter som allerede er lastet opp kan vises fram. Så lenge de ikke er sperret for sletting av saksbehandler, kan søker slette dem.

Innledende tekst er hentet fra tekstkoden DA_DOKINFOTEKST

Under dokumentasjonsfrist vises datoene som er satt i de opptak personen har søknader i - i Opptak samlebilde - Frist ettersending. Der det ikke er satt dato vises teksten fra koden DA_INGENFRIST_ESENDE

 

Knappen 'Last opp nytt dokument'.

Dialogboksen som vises er justert i forhold til hvilken dokumenttype som velges. Det gjøres en sjekk mot modulegenskapen OK_FILER for å avgjøre om en fil skal kunne lastes opp. Insitusjonene velger altså selv hvilke filtyper som aksepteres. Max filstørrelse er 15 MB. Det er ingen begrensning på antall filer fra hver søker.

 

Tilgjengelige dokumenttyper styres fra FS-modul Koder- Opptak - A-G -Dokumenttype; angi Valgbar Søknadsveb til J/N.

Tilgjengelige valg av praksisdokumenter styres fra Koder - Undervisning - Praksistype - Valgbar for søkere J/N. Innlasting av praksisdokumenter gir innslag i sakabahandlingsbildet 'Praksis for person' i opptaksmodulen. 

.

Knappen 'Hent resultater fra utlandet'

Her startes en ny sekvens, der søker angir land. logger inn, og selv henter resultater. Funksjonen kan skrus av/på med modulegenskapen EMREX_IMP.

 

 

Kontroll av påkrevde dokumenter

I bildet Opptakstype, underbilde Dokumenttype er det mulig å angi dokumenttyper som inngår i opptakstypen

 • Hvis det er angitt Påkrevet = J utføres en sjekk for at disse dokumenttypene er lastet  opp. Det vises fram  status (hvorvidt de er ok lastet opp, eller om de mangler) for de påkrevde dokumentene:
  • På dokumentopplastingssiden 
  • På kvitteringssiden 
  • I epostkvitteringen

 

 • Hvis det er angitt Påkrevet =N
  • Bare dokemttypene i lista presenteres for søker i nedtrekksmenyen ved dokumentopplasting.
  • Hvis søker har søkader i flere opptak,  vil lista utvides med dokumenttyper angitt på andre opptakstyper også.
  • Hvis søker har søknad også  i opptak der det ikke er angitt noen dokumenttyper, vises alle typer (som har J for visning i Søknadsweb)
 • Om søker har søknad i flere opptakstypersom der det er  påkrevet dokumentasjon, vises status hvor hvert opptak separat
 • Det er mulig å redigere teksten som vises foran statusavsnittet - DA_PAKREVET_DOKTYPE

 

Det er støtte for å følge opp dokumentasjonsstatus i FS-klienten:

 • Søknad samlebilde: markering der dok-krav ikke er oppfylt

Under utvikling: søkekriterie for å hente opp søkere som har/ikke har alle påkrevde dokumenttyper.

 • Rapport FS101.014 Mottatt dokumentasjone

Under utvikling: filtrering for kun de som ikke har lastet opp nødvendig dok. Samt mulighet for  visning av  status på hvert påkrevet dokument pr. søker.

Automatisk sletting av opplastede dokumenter

I modulegenskapen DOKARKIV - SLETTING kan det angis antall dager dokumentet skal bevares. Utfra dette settes en slettedato i personens dokumentarkiv. Default er satt til 730 dager. Rutinen som rydder dokarkivet sletter ikke søknadsdokumenter for studenter med aktiv studierett. Dersom ikke tall er satt i modulegenskapen, settes ingen slettedato.

Publisert 19. juni 2017 13:09 - Sist endret 17. feb. 2021 07:48