2.4 Søk

Her legger søker inn sine søknadsalternativer. 'Maks. studieønsker' i opptak samlebilde styrer hvor mange valg det er mulig for søker å legge inn.  Eventuelle studieprogramvalg velges fra pop-up etter at et søknadsalternativ er valgt.

  •  
  • Teksten under overskriften hentes fra 'Beskrivelse' i opptak samlebilde.
  • Lenken hentes fra feltet URL.
  • 'Søknadsfrist og Søknadsfrist tidlig opptak' hentes fra feltene med samme navn. Dersom det er ulike frister for ulike alternativ, vises det tekst som varsler dette (og de ulike datoene vieses på hvert alternativ). Dato som settes direkte på alternativet overstyrer det som er angitt på opptaket.
  • 'Svar på søknad publiseres' hentes fra Publiser tilbud. Dersom "Vis publ. dato på søknadsweb" = N, vises ikke datoen fram, men publiseringen utføres på angitt dato. Dato som settes direkte på alternativet overstyrer det som er angitt på opptaket. Merk at det går an å publsere for én og én søknad ved å angi det direkte på et alternativ i søknad samlebilde. Brukes f.eks i løpende opptak. 
  • Dokumentasjonsfrist henter datoen i 'Frist ettersending' . .
  • Dersom det ikke er satt noen frist , vises det som står i tekstkoden DA_INGENFRIST_ESENDE

 

 

Studiepoeng: Dersom søker skal tildeles flere enn ett tilbud av opptaksrutinen i FS, må søker angi hvor mange SP det søkes opptak til. I opptak samlebilde settes da 'Vekting på søknad' til J + at intervall angis. Ledeteksten er hentet fra tekstkoden NS_STUDIEPOENGREGLER

Behov for tidlig svar: Når 'Frist søknad - tidlig' er satt, og ikke utløpt, fær søker fram valg for å angi ønske om tidlig svar. En popup presenteteres da, med den tekst som er angitt i tekstoden TIDLIGOPPTAK_VEIL

Be om særskilt vurdering: Dette valget presenteres når 'Spesiell vurdering' i opptak samlebilde = J. I en popup angis det for hvilke av de valgte søknadsalternativene det søkers om særskilt vurdering. Det vises en innledende fellestekst, og en mulighet for institusjoner for å lenke opp egne bestemmelser eller veiledninger. Legg inn lenke i modulegenskap = SPV_FORSKR. Dersom man ikke legger inn lenke, vises bare fellesteksten

Merknad: Denne fremvises når 'Meknad på søknad' = J i opptak samlebilde. Evt. hjelpetekst fra tekstkoden SOKNAD_MERKNAD_VEIL vises når søker klikker inn i feltet.

Fullføre utdanning dette semester: Søker får mulighet til å huke av her for opptakstyper som har J for at søker kan angi det. Da settes det DUA på søknaden, og søker presenteres med teksten fra koden LOKAL_DUA_INFO på kvitterinssiden og i kvitteringsmailen.

 

Når søker trykker 'Neste' blir det opprettet søknad i FS. 

Publisert 10. mai 2017 14:05 - Sist endret 4. juli 2017 14:51