2.3 Velg opptak

Tilgjengelige opptak (se kap 1.2 for beskrivelse av hvem som har hvilke opptak tilgjengelig) vises som lameller som åpnes for søke. Strukturen på lamellene styres av søketreet i FS: Modul Opptak - bilder - opptak - Søketre

Det kan, om ønskelig, lages grupperinger, f.eks for nivå (bachelor, master), fakultet eller annet valgfritt.

Teksten som vises i lamellen er 'Intro tekst' fra Opptak samlebilde

'Søknadsfirst tidlig opptak' vises dersom dato er angitt i Opptak samlebilde

Publisert 4. mai 2017 15:05 - Sist endret 9. mai 2017 09:34