1.2. Ulike typer opptak

Søknadsweb håndterer ulike typer opptak:

1. Ordinære opptak 

Her vises opptak utfra:

  • Angitt datointervall satt i Opptak samlebilde, 'Periode opptak'.
  • Opptakstypen må ligge i Søketreet.
  • Søknadsalternativene må ha 'J' bildet Opptakstudieprogram for 'Publiser søknadsweb' 
  • Søkers statsborgerskap må være innenfor en landgruppe som har 'J' i opptakstypen

------

-----------

 

2. Utvekslingsopptak for egne utreisende studenter 

Dette angis ved at det på opptakstypen settes 'Krav til studirett = J'. Opptakene er da usylige for alle andre enn studenter med studierett.

 

Da utføres videre en videre sjekk: alle søknadsalternativer i et slikt opptak knyttes til en Utvekslingsavtale i Opptakstudieprogram Samlebilde. På avtalene angis det om alle med en hvilken som helst studierett skal kunne søke: hvis 'Studierett alle program' = J.

Dersom det kun er studenter på noen angitte studieprogram som skal få søke på alternativet, settes Studierett alle program' = N. Da er det studenter med de studieprogram som er angitt i underbildet Studieprogram på Utvekslingsavtalen som får se, og kan søke dette søknadsalternativet.

 

3. Utvekslingsopptak for innreisende nominerte søkere.

Etter at en person er nominert, vil vedkommende få tilgang til opptak som er markert med 'Krever invitasjon'=J i Opptak Samlebilde. Søker følger linken de får i nominasjonsprosessen, og kommer rett inn i søknad til dette opptaket uten å måtte velge det via søkertreet. Opptaket er skjult for alle andre enn de som er nominert.

 

4. Andre interne opptak 

Et opptak som har Krav til studierett' = J på opptakstypen, og der søknadsalternativene ikke er tilknyttet en utvekslingsavtale, vil være tilgjengelig kun for studenter som har en studierett ved insitusjonen. 

Publisert 5. apr. 2017 14:36 - Sist endret 4. juli 2017 14:49