10.6 FS752.001 Utdanningsplan, emne- planelement- og veivalgfordeling

 

Rapporten  gir fordeling av emne, planelement, veivalg pr Studieprogram og emnevalgstatus, med tilhørende emnekombinasjon.

FS752.001 Utdanningsplan, emne planelement og veivalgfordeling

Rapporten kan kjøres for et studieprogram eller alle studieprogram ved et sted

 

Emneord: fs752.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03