10.2 FS261.001 Krysstabell vurderingsmelding - studierett

Denne rapporten gir oversikt over hvordan eksamens-meldte studenter ved et oppgitt Sted (institusjon, fakultet, institutt osv.) fordeler seg med hensyn til de ulike typer av studierett som er aktuelle for enhetens fag og emner i en oppgitt eksamenstermin.


FS261.001 Krysstabell eksmeld - studierett

Rapporten bestilles ved at man oppgir studieprogrammet og den aktuelle eksamensterminen.

Rapporten gir fordelinger med eksamensemner i studieprogrammet som rader og ulike grupper av studieretter som kolonner, med tall for oppmeldte studenter i cellene. Grupperingen av studierett består av studierettstatus kombinert med tallkoder for følgende typer av studierett:

1) Full studierett ved emnets studieprogram, med alle studierettstatuser

2) Fagbegrenset studierett, men som inkluderer det aktuelle eksamensemnet,

3) Emnebegrenset studierett, men som inkluderer det aktuelle eksamensemnet,

4) Begrenset studierett i henhold til begrenset-status, alle statusverdier,

5) Opphørt studierett, alle opphørt-statuser,

6) Privatist, studenten har J på privatist-status,

7) Ukjent, ingen studierett registrert på studenten.

Rapporten dekker ikke nivå-begrenset studierett som inkluderer det aktuelle eksamensemnet. Den dekker heller ikke noen tilfelle av at studenten har emne, fag- eller nivåbegrenset studierett, men som ikke inkluderer det emnet vedkommende er oppmeldt til. Det vil for øvrig være behov for sumtall for studenter (personer) i tillegg til sumtall for kandidater, ettersom kandidattall ofte medfører mange studentdubletter.

Emneord: fs261.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03