10.1 FS260.001 Studierettstatusfordeling

 

Denne rapporten er spesielt aktuell for enheter som tildeler begrensede eller betingede studieretter i tillegg til ordinære. Rapporten skriver ut en krysstabell av kodeverdiene for studierettstatus og for begrenset status, med hyppighetstall i cellene. Den gir dermed en enkel oversikt over f.eks hvor mange som har fått studierett betinget av f.eks norskopplæring eller med andre typer begrensninger, kombinert med det å ha oppnådd studieretten gjennom ordinært opptak, lovlig overgang eller utvekslingsprogrammer.

FS260.001 Studierettstatusfordeling

Rapporten bestilles ved at man oppgir studieprogramkoden og dato-intervall for perioden når studierettene er tildelt.

Emneord: fs260.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03