9.6 FS727.004 Studenter tilknyttet emne

 

Det kan være nyttig å få oversikt over hvilke studenter som er knyttet til et emne. Rapporten FS727.004 Studenter tilknyttet emne gir en slik oversikt.

Rapporten viser hvilke studenter som er tilknyttet det oppgitte emnet. En får også opplysninger om Studieprogram, når de sist bekreftet planen, undervisnings- og eksamenstermin, kull og eventuelt resultat. Rapporten kan kjøres for sted eller emne, og man kan spesifisere utplukket for bestemte undervisnings- og eksamensterminer, slik at kun de som har emnet i sin utdanningsplan i et gitt undervisnings- eller eksamenstermin kommer med. Vær oppmerksom på at rapporten ikke tar med emner som er skiftet ut med andre i studentens individuelle utdanningsplan.

Emneord: fs727.004
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03