9.5 FS727.003 Studenter tilknyttet emnekombinasjon

I rapporten FS727.003 Studenter tilknyttet emnekombinasjon kan en få oversikt over alle studenter som er tilknyttet en emnekombinasjon som ligger i undervinduet Emnekombinasjon. Rapporten sjekker altså ikke emners tilknytning til emnekombinasjoner fra undervinduet Emne. Rapporten kan for eksempel brukes til å se hvor mange som har valgt et spesielt veivalg.

Rapporten kjøres for en emnekombinasjon og en får en liste over alle studenter som er knyttet til denne emnekombinasjonen enten ved at det under Emne i Student samlebilde er lagt inn hvilken emnekombinasjon emne tilhører eller ved at emnekombinasjonen er registrert som en forekomst i arkfane Emnekombinasjon. Ved registrering av emnekombinasjon under arkfane Emnekombinasjon kan en i rapporten få informasjon om den enkelte student er tatt opp (OP), har fritak for (FR), om den er godkjent (GO), og om prioritet Pri). En J under Em betyr at emnekombinasjonen er koblet til et emne under arkfane Emne. En J under Ek betyr at det er en slik emnekombinasjon registrert under arkfane Emnekombinasjon. Disse forekomstene kan opptre sammen eller hver for seg.

 

Emneord: fs727.003
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03