9.4 FS727.002 Manglende emnekombinasjonsinnfylling for utdanningsplan

Kontrollene for å godkjenne planen kontrollerer om emnekombinasjonene får oppfylt krav til vekting. Når en for eksempel legger inn emne fra eksamensprotokollen vil disse emnene ikke nødvendigvis være knyttet til noen emnekombinasjon. For å få oversikt over hvilke emner i undervinduet Emne som mangler slik tilknytning kan en kjøre rapporten FS727.002 Manglende emnekombinasjonsinnfylling for utdanningsplan . Rapporten tar kun med aktive studenter.

 

Emneord: fs727.002
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03