9.1 FS265.001 Studieretter i periode

Rapporten gir oversikt over hvilke studenter som har oppnådd ulike typer studierett til et oppgitt studieprogram i en bestemt periode.

FS265.001 Studierett i periode

Rapporten bestilles ved å oppgi studieprogrammet, perioden for tildeling, studentgruppe (alle, alle utenom privatister, kun privatister) og om ev. emne- og/eller fagbegrensninger skal tas med. VIS-valget Opphørt SR, angir en om studierett med opphørt status skal vises i rapporten. Rapporten kan også kjøres ugruppert.

I tillegg til de kjennemerkene som oppgis ved bestillingen skriver rapporten også ut studierettstatus og ev. verdier på opphørt-dato, begrenset-status, opphørt-status og studiekull (opptaksår og kullkode).

 

Emneord: FS265.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03