8.8 FS371.002 Navneliste - kullstudenter

Rapporten er en nyttig og kraftig rapport som kan brukes til flere formål.

FS371.002 Navneliste - kullstudenter

Utplukket i rapporten er enten Sted, Studieprogram eller Uten klassetilhørighet og Registreringstermin. Du kan velge om rapporten skal kjøres for bestemte målformer eller kjønnsfordelt.

Rapporten kan også kjøres ut for enkelte land eller fylker, dersom en ønsker oversikt over alle studenter fra et bestemt land eller fylke. Du setter da inn lands- eller fylkeskoden for det aktuelle landet/fylket.

Emneord: fs371.002
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03