8.6 FS311.002 Praksisbrev - studieprogram

Det kan være aktuelt å sende brev til studentene om manglende godkjent praksis og dette kan gjøres ved hjelp av rapporten FS311.002 Praksisbrev - rapport.

FS311.002 Praksisbrev - rapport

For å skrive brev må en først kjøre rapporten. En kan velge om rapporten skal kjøres for en enkelt student eller for et helt kull. Rapporten kjøres for et kull, en år-termin og et grunnlag. En får da en liste over alle studenter i kullet og opplysninger om de har godkjent praksis. For å skrive ut brevet markerer man en av studentene og klikker på brevikonet på meny-linjen. FS311.002 Praksisbrev - brev åpnes da.

Brev

FS311.002 Praksisbrev - brev

For å få laget brev må det opprettes en brevtype som heter FS311001 og den må ha de følgende 6 brevavsnittene:

  • FS311002_HEAD1
  • FS311002_HEAD2
  • FS311002_INTRO1
  • FS311002_INTRO2
  • FS311002_AVSLUT1
  • FS311002_AVSLUT2

Avsnittene merket 1 brukes til de som har godkjent praksis, mens avsnittene merket 2 benyttes til de studentene som mangler godkjent praksis.

Emneord: fs311.002
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03