8.5 FS311.001 Studenter uten godkjent praksis

Mange studier krever at praksis er godkjent før avslutningen av studiet. Praksiskrav for et studieprogram angis i Studieprogram samlebilde.

I denne rapporten får du en oversikt over alle studenter i helt kull som mangler godkjent praksis.

FS311.001 Studenter uten godkjent praksis

En kan velge om rapporten skal kjøres for en enkelt student eller for et helt kull. Rapporten kjøres for et kull, en år-termin og et grunnlag. En får da en liste over alle studenter i kullet og opplysninger om de har godkjent praksis.

 

Emneord: fs311.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03