8.4 FS301.012 Studenter i studiekull pr dato

Denne rapporten gir deg mulighet til å få et utvalg basert på studieprogram og kullkode for en bestemt dato. Rapporten bestilles ved at du oppgir studieprogram, kullkode og dato.

Det eneste datoen kontrollerer for er personer som er i permisjon.

Rapporten har to visvalg; Fødselsnr og Studenter gått ut i permisjon.

Emneord: fs301.012
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03