8.3 FS301.010 Studenter i studiekull

Rapporten gir oversikt over studenter i studiekull. Kan bestilles med et enkelt studieprogram eller sted som utplukk.  

Du bestiller rapporten ved å oppgi studieprogram, kullkode og år-termin for kullets normale studiestart (Startåret vil altså ikke stemme for studenter som individuelt har skiftet kull). Startår og -termin er et eget valg.

Nytt bilde fra versjon 8.1.5

 

 

Rapporten viser frem studentnr og navn, pluss ev. opplysninger om campus, studieretning og klassens emnekombinasjon. Sum vekting for alle eksamensemner vedkommende er meldt opp til, vises også. I merknadsfeltet angis det om studenten er nyopptatt, har innvilget permisjon eller har avsluttet studiet. Campuskode er inkludert i datagrunnlaget for rapporten, men vises ikke frem.

Når rapporten kjøres for en klasse vil det være mulig å få vist også dem som ikke lenger har en aktiv klassetilhørighet (avhengig av vis-valgene).

Du kan velge hvilken type liste du ønsker, valgmulighetene er: bilder, kullfordelt, klassefordelt eller kullfordelt med klasse

Inkludér studiepoengopplysninger: Studiepoengberegning gir oversikt i forhold til utdanningsplan for den enkelte student. Emnefritak er inkludert i studiepoengberegningen. Dersom en inkluderer studiepoengopplysninger så vises antall beståtte studiepoeng totalt.

Termin for Studiepoengberegning: Oppgi hvilken termin som ligger til grunn for studiepoengberegningen.

Vis-valgene er fordelt i to grupper med valg:
Vis kun studenter som:
- har betalt sem.avgift
- har semesterregistert seg
Vis ikke studenter som:
- har fullført studiet
- har sluttet
- er utestengt
- er på utveksling
- er i permisjon
De siste "ikke-valgene" er avkrysset ved åpning av rapporten. 

Vis-valgene for Merknad: Rød -viser de røde merknadene i Student samlebilde (permisjon, utveksling osv.), student og sprog henter merknadsfeltene fra studenten.

 

Emneord: fs301.010
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 31. mars 2020 12:25