8.1 FS300.002 Aktive studiekull/klasser

I denne rapporten får du oversikt over alle aktive kull og klasser ved et sted.

Rapporten kjøres for et sted og en får da ut en liste over alle aktive studiekull og klasser med navn.

Klasse er et eget visningsvalg.

Hvis du krysser av for Flere steder åpnes vinduet Stedutplukk. I dette vinduet kan du velge alle de stedene som rapporten skal kjøres for.

Stedutplukk

 

Emneord: fs300.002
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 13:38