7.9 FS290.001 Innvilgede permisjoner

FS290.001 lister ut alle forekomstene i begrepet Innvilget permisjon:

Den bestilles ved at man oppgir studieprogramkoden og fra- og til-datoer for den perioden som permisjonenes startdatoer skal ligge innenfor. Man kan krysse av for om personnr. skal tas med og om ev. merknadstekst også skal skrives ut.

Emneord: fs290.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03