7.8 FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

Ved hjelp av rapporten FS740.003 Sensurprotokoll for avsluttende vurdering kan en få skrevet ut en sensurprotokoll som leveres kommisjonen som bedømmer studentoppgaven.

 
 
FS740.003 - Sensurprotokoll for avsluttende vurdering

Sensurprotokollen bestilles for en student (fnr) og et Studieprogram, og inneholder studentoppgavens tittel og emner som inngår i studiet.

Ledeteksten for oppgavetittel avhenger av studieprogrammets studienivå, og gir alternativene Oppgavens tittel, Masteroppgavens tittel eller Hovedoppgavens tittel.

Når studentoppgaven er ferdig, levert og sensurert (med bestått karakter), vil studiet i realiteten ofte være gjennomført for studenter på høyere grad. Hvis det teoretiske pensumet og eventuelt spesialpensum utenom oppgaven tas som separate enkelteksamener, må selvsagt også disse være unnagjort.

Fullført mastergrad medfører at studenten oppnår en grad, og får et vitnemål som bevis på dette. Eksamens- og gradsavviklingen i forbindelse med mastergrader skal ikke beskrives nærmere her, dette dekkes av håndbokens del 10 Eksamen og del 11 Grad.

En del enkeltopplysninger bør imidlertid oppdateres i bildet Student samlebilde i avslutningsfasen av et studium.

Feltene for Avsluttet må oppdateres med år og termin. Feltene er viktige, ettersom flere rapporter i Planstudentmodulen benytter verdier her til å avgrense sine utplukk av studenter.

Dessuten bør vedkommendes studentstatus oppdateres med Studentstatus = FULLFØRT i Student samlebilde.

Studenter som avbryter studiet uten å fullføre det, bør tilsvarende oppdateres med Studentstatus = SLUTTET, TRUKKET e.l. Førstnevnte verdi benyttes hvis studenten har tatt imot studieplassen og arbeidet en tid med studiet før avbruddet. Sistnevnte benyttes hvis studenten trakk seg umiddelbart etter opptaket, uten å ha lagt noe arbeid ned i studiet.

Emneord: fs740.003
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 23. juni 2020 16:08