7.7 FS740.002 Ferdige studentoppgaver

Når studentene fullfører eller slutter på et Studieprogram er det ikke ønskelig at de kommer ut på rapporter sammen med aktive studenter. Det er da visse data som må fylles ut og enkelte rapporter hvor fullførte studenter vises.

For høyere grads studier med masteroppgave vil det være viktig å sette dato i feltet Levert i Student samlebilde underbildet SOppgave. Når det er gjort kommer studenten med i rapporten FS.740.002Ferdige studentoppgaver .

Rapporten FS740.002 Ferdige studentoppgaver tar med studentens fnr. og navn, oppgavebeskrivelsen, norsk og engelsk oppgavetittel og eventuell artikkelliste. Fnr. og alle tekstopplysningen som gjelder oppgaven kan slås av og på etter at rapporten er kjørt.

For hver student oppgis datoen når oppgaven ble levert, og J/N-statusen som angir om oppgaven eventuelt er avlevert til UB (Universitetsbiblioteket).

 

Emneord: fs740.002
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03