7.5 FS733.001 Finansiering for studieprogramstudent

Rapporten viser finansieringsinformasjon for studieprogramstudenter. Finansiering brukes vanligvis i forbindelse med studenter på doktorgradsprogram, men kan også benyttes for å registrere f.eks. kvotestudenter. Rapporten kan da benyttes til å få oversikt over kvotestudenter.

 

Rapporten bestilles med ett av følgende utplukk:

  • Studieprogram
  • Sted

Rapporten kan videre begrense uttrekket til finansieringstype, periode for finansiering, periode for start finansiering eller periode slutt finansiering.

Rapporten viser studierettinformasjon i tillegg til finansieringsinformasjon.

Oppgavetittel kan tas med som visningsvalg (mest vanlig for ph.d.).

Emneord: fs733.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03