6.5 FS728.010 Emneprioritering innenfor utdanningsplan

FS728.010 er en av to rapporter som gir oversikt over emneprioriteringer (den andre er FS727.004 Studenter tilknyttet emne).

Rapporten bestilles for et emne i en gitt År-termin, og viser alle studenter som har prioritert dette emnet i den aktuelle terminen.

 

 
 
Du kan velge om rapporten kun skal ta med bekreftede planer i en gitt termin eller studenter som bare har dette emnet som førsteprioritet.
 
Det er også et eget valg for om rapporten skal vise liste med kolonnefordelt prioritering. Da fremkommer det tydelig hvilke emner studenten har prioritert, men emner uten prioritering vil ikke vises her.
 
Du kan velge å vise studentens fødselsnummer og antall studiepoeng som er bestått (både interne og eksterne).
 
Emneord: fs728.010
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03