6.4 FS728.004 Bekreftelse av planinformasjonstyper for utdanningsplan

FS728.004 gir oversikt over alle studenter som har bekreftet en planinformasjonstype. 

 

FS728.004
 
Rapporten kjøres for en bestemt planinfotype, og har følgende valg:
 
  • Planinfotyper bekreftet for en gitt termin
  • Alle studieprogram
  • Ett studieprogram
  • Studieprogram ved et sted
  • Kull
  • Kun aktive studenter
  • Studenter i permisjon
Rapporten har visningsvalg for studentens fødelsnummer og om alle studenter skal vises, også de som ikke har bekreftet planinfotypen.
 
I selve rapportvinduet får du informasjon om studenten, med studentnr, navn, studieprogram og kull. Det vises datoen studenten bekreftet planinfotypen. Hvis du har kjørt rapporten uten å oppgi termin, vises datoen studenten sist bekreftet planinfotypen.
 
 
Emneord: fs728.004
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03