6.3 FS728.003 Utdanningsplanelementer i utdanningsplan

FS728.003 viser studenter som har valgt inn utdanningsplanelement(er) i sin utdanningsplan.

 
FS728.003
 
Rapporten kan kjøres for et bestemt planelement uavhengig av termin eller for en gitt termin, eller den kan kjøres for alle planlelementer i en termin.
 
Du kan begrense utplukket til et studieprogram og/eller kull eller til studieprogram knyttet til et sted.
 
Det er også visningsvalg for om rapporten kun skal ta med aktive studenter eller vise studenter i permisjon. 
 
Rapportvinduet viser informasjon om studenten, med studentnr, navn, studieprogram og kull. I tillegg vises informasjon om planlelementet, med individuell vekting, periode (termin) som planlementet gjelder, om det er godkjent eller erstattet. 
 
Emneord: fs728.003
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03