6.2 FS728.002 Veivalg for utdanningsplan

Rapporten FS728.002 viser alle studenter i et studieprogram og hvilke veivalg studentene har utført innenfor det programmet, samt hvilket nivå disse veivalgene er foretatt på.

FS728.002
 

Rapporten kjøres med ett av følgende utplukk:

 • Person
 • Studieprogram
 • Sted

Den kan begrenses til å gjelde kun et startkull, kun bekreftede planer for en gitt termin og/eller kun aktive studenter. 

Selve veivalget har egne utplukk som kan velges før rapporten kjøres:

 • Alle veivalg
 • Veivalg på overliggende nivå
 • Veivalg på underliggende nivå

Det er mulig å filtrere disse utplukkene til å kun vise studenter som er tatt opp til det enkelte veivalg.

Rapporten har eget visningsvalg for å vise studenter med og uten veivalg, kun med veivalg og kun uten.

I rapportvinduet vises

 • Studieprogram
 • Studentens navn
 • Start-termin
 • Start-kull
 • Campus
 • Emnekombinasjon for veilvalg
 • Nivå (i hierarkiet)
 • Prioritert (ved søknad)
 • Status opptatt
 • Studieretning (hvis studieretning er koblet til emnekombinasjon)

 

Emneord: fs728.002
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 23. juni 2020 11:01