6.1 FS727.001 Utdanningsplan for student

FS727.001 er en oversiktsrapport over studentens utdanningsplan. Den er forsøkt laget så lik som mulig utdanningsplanen som studenten ser på Studentweb.

 

Rapporten kan bestilles med følgende utplukk:

  • Startkull 
  • Person
  • Fil (import av flettefil)

Det er eget filter for om rapporten kun skal kjøres med bekreftede for en gitt termin. Filteret er ikke aktivt dersom utplukket er enkeltperson.

Før rapporten kjøres, kan du angi ved avkryssning om den skal vise kun aktive studenter, om veilederinformasjon skal inkluderes eller om du ønsker engelsk utgave.

I forbindelse med godkjent plan kan du velge å oppgi plan: uavhengig om plan er godkjent, kun godkjente planer eller kun ikke-godkjente planer.

Rapporten kan grupperes etter emnekombinasjon, termin eller kulltrinn.

I rapportvinduet lister den opp år-termin, emnekombinasjonsnavn og emnekode og navn for Emnene i utdanningsplanen (undervinduet Emne), og for hvert av disse, vekting, samt eksamensmeldinger og eksamensresultater. Den viser også eksterne eksamener fra undervinduet Ekstern eks. Emner og udanningsplanelementer som er markert for at de er erstattet kommer ikke med. I tillegg inkluderes emnekombinasjonsinformasjon med fritak vekting, fullt fritak og godkjenninger.

For eksterne eksamener kommer institusjonsnavn med i rapporten.

 

Emneord: fs727.001
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03