5.2 FS330.006 Nedflytting - tudiekull

Hvis studenter ikke oppfyller bestemte krav, kan det være aktuelt å flytte de ned en klasse. 

 

FS330.006 Nedflytting - studiekull

Angi studieprogrammet og kullet som det skal flyttes fra. I tillegg angir du hvilken termin overgangen gjelder til.

Rutinen tester mot studentens utdanningsplan og utfører flytting ved manglende gjennomføring av disse. Merk at trinn under emne i Utdanningsplan må ha verdi for at emnene skal komme frem i rutinen.

Emneord: fs330.006
Publisert 11. juli 2018 10:03 - Sist endret 11. juli 2018 10:03