4.2 FS250.002 Fullføring av studierett

Rutinen brukes til å avslutte studieretten til studenter. Dette gjelder i hovedsak studenter som ikke har fått fullført studieretten ved rutine for oppnåelse av kvalifikasjon (FS650.001 eller FS650.002).

 

Rutinen bestilles for et kull, eventuelt spesifisert med klasse og dens termin. Du må også angi hvor lenge studieretten skal være gyldig i feltet Gyldig-til dato for studierett. Du kan velge om det skal oppdateres begrenset studieretter for studenter uten oppnådd grad. Du bør kjøre denne rutinen uten oppdatering først, slik at du kan kontrollere at alt blir riktig.

Rutinen går igjennom alle aktive studenter innenfor gitt utplukk (kull eller klasse). Dersom studenten har oppnådd kvalifikasjon innenfor samme studieprogram, etter tildelt-dato for studieretten, så settes studentstatus til fullført og dato oppdateres. Dersom det er krysset av for 'Oppdater begrenset-studieretter...' skal vil de som ikke har fullført kvalifikasjonen, oppdateres med studentstatus IKKEFULLF.

Emneord: FS250.002
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02