4.1. FS250.001 Inndragning av studierett

Studenter kan få inndratt studieretten på bakgrunn av fravær eller manglende progresjon. (I bildet Studieprogram kan du for hvert studieprogram angi hvilken progresjonsregel som skal gjelde).

 

Rutinen tar utgangspunkt i alle som har fått tildelt en studierett (studieprogram, studierettstatus, tildelt-periode og kontrolldato), og tester om disse har gjort en påkrevd studieinnsats dvs har semesterregistrering i en oppgitt periode og om det finnes relevante forekomster av emne-dette-semester, eksamensmelding, og/eller -protokoll (emne tilhørende aktuell avdeling). De som ikke er har tilstrekkelig studieinnsats (registrert med relevant emne osv) får studierett inndratt. Rapporten viser også merknadsinformasjon om studieretten.

Ved inndragning av studierett vil klassetilknyttningen settes til ikke-aktiv.

Når rutinen kjøres blir det kontrollert om studentene har permisjon eller er utreisende utvekslingsstudent. Disse vil da ikke få inndratt studieretten.. Dersom tildelt dato for studierett har verdi senere enn ny opphørt dato, så settes opphørt dato like tildelt-dato.

Dersom rutinen kjøres med avkrysningsvalg Utelat studenter med betalingsfrist senere enn [dato], vil studenter som har en faktura med betalingsfrist senere enn oppgitt dato, utelates. Dette gjelder uavhengig av fakturatype, og uavhengig av om fakturaen er betalt.

Emneord: FS250.001
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 2. apr. 2019 09:27