3.5 Veiledningsforhold / Møter

Kombinasjonen av en student og en faglærer i rollen som veileder, utgjør et veiledningsforhold. Veiledningsforhold registreres i Student samlebilde , underbilde Veiledn, eller i bildet Veiledningsforhold / Møter. I dette bildet er det også mulig å gjøre søk i veiledningsforholdene.

 

 

Student    Fødselsnummer på studenten i veiledningsforholdet. 
Start År-termin   Startterminen for studenten - År og termin.
Studprog Studentens studieprogram.
Løpenr Løpenummer for veiledningsforekomsten (telles per student).
Periode Fra-til Datoperiode fra-til som veiledningsforholdet gjelder. Startdato er obligatorisk. 
Veilederkategori Kategori for veileder (hovedveilder, biveileder osv).
Internstatus   Om veileder er intern eller ekstern.
Antall møter Antall møter avholdt mellom student og veileder.
Antall timer benyttet   Antall timer benyttet innenfor veiledningsforholdet
Veileder Intern Fødselsnummer på den interne veilederen. Må først være opprettet som fagperson. 
Veileder Ekstern Navn og kontaktopplysninger på den eksterne veilederen. 
Merknad Generell merknad.
Møter År-termin Antall planlagte og gjennomførte møter i veiledningsforhold kan spesifiseres for hvert år og semester i dette underbildet. Angi År-termin.
Ant. planlagte møter Antall planlagte møter for oppgitt termin.
Ant. gjennomførte møter   Antall gjennomførte møter for oppgitt termin. 

 

Emneord: veiledning
Publisert 11. juli 2018 10:02 - Sist endret 11. juli 2018 10:02